Thursday, October 9, 2008

Pengasas Gendang 24 musim


Merekalah pengasas Gendang 24 musim…

En Tan Chai Pan (kiri) – penyajak dan budayawan yang terkenal

En Tan Hooi Song (kanan)– pendidik dan pemuzik yang disegani

No comments: